“Doorbreek de patronen in het systeem, vind je plek en bepaal je eigen pad”Stap uit de kudde“Het gezin is de eerste organisatie waarin je leert”Ontwikkel jezelf“Je plek in een systeem zien en begrijpen geeft je de mogelijkheid om te anticiperen, te leren en te veranderen”Lees hoe systeemdenken inzichten geeft“Gedrag is relationeel en krijgt pas betekenis in zijn context”Ontdek dat elk gedrag een functie heeft
Previous
Next

Samenwerken met je familie

Functionele bedrijfsfamilies voelen dat ze bij elkaar horen, zijn bereid een stapje terug te doen als dat de familie of het bedrijf ten goede komt. Men houdt rekening met elkaars behoeften, hebben echt contact met elkaar en ze doen moeite elkaar te helpen.

Ze lopen niet het gevaar verstrikt te raken in ingewikkelde relaties of relaties die van los zand aan elkaar hangen. Ze respecteren de ruimte en grenzen van ieder familielid. Meningsverschillen worden gerespecteerd. Ieder wordt gewaardeerd als zelfstandig denkend en handelend individu.

Ook bij functioneel werkende bedrijfsfamilies spelen dynamieken als emoties een belangrijke rol, deze vormen immers de basis van het familiesysteem. Kinderen strijden om de gunst van de ouders, het ene familielid voelt zich onrechtvaardiger behandeld dan het andere. In goed functionerende families worden deze gevoelens erkend en probeert men er wat aan te doen. Het is van groot belang dat familieleden een gevoel van samen ontwikkelen en tegelijkertijd de onderlinge verschillen waarderen.

“De uitdaging om systemen te begrijpen begint bij je familie”

De hierboven geschetste familie bestaat, en de ervaring leert dat er bij veel ondernemende families niet voldoende aandacht is om de onderlinge verhoudingen, de samenwerking, de besluiten, de emoties, de inzichten, de frustraties, kortom, de gezamenlijke basis voor een functioneel werkende familie, te bespreken. Tijd vrijmaken om met elkaar duurzaam te leren communiceren; naar elkaar te luisteren, aan te sluiten bij de ander, verschillen in te brengen, aannames te checken, door te bouwen, enz. heeft niet altijd de prioriteit die nodig is. Immers, dat een goed functionerende familie een positieve invloed heeft op het bedrijf is bekend.

Families hebben onuitgesproken en uitgesproken regels. Die regels zorgen ervoor dat het in de familie rustig blijft, zodat het systeem doorgaat zoals dat al jaren gaat. Die onuitgesproken regels worden zichtbaar in hoe familieleden zich gedragen. Dat noemen we patronen. Patronen zijn heel nuttig om de status quo in de familie te hebben en te behouden. Het zorgt voor continuïteit, stabiliteit en voorspelbaarheid.

Patronen zijn ook belemmerend. Iedereen kent de hardnekkigheid om onrust of gedoe niet te benoemen, liever ga je er omheen. Door het inzetten van belemmerende patronen verander je als familie niet, het blijft zoals het is. Wat je niet leert in je familie kun je ook niet toepassen in het bedrijf. En familiebedrijven moeten veranderen als ze willen blijven bestaan.
Weet dat elk gedrag een functie heeft (ook de functie van het ‘zwarte schaap’) en informatie geeft. Als je zo naar je familie leert kijken komt er vanuit inzicht en begrip ruimte voor groei. Schuldig of onschuldig is niet relevant, verantwoordelijkheid nemen wel.

“Doorbreek de patronen in het systeem,

vind je plek en bepaal je eigen pad”’

Leiderschap; wat vraagt dat van mij?

Leiderschap betekent in eerste instantie leiding kunnen geven aan jezelf. Weten over je eigen dynamieken en patronen en hoe jij op basis hiervan handelt. Als we het patroon waarin we onszelf gevangen hebben niet kennen, kunnen we er niet op een gestructureerde manier van loskomen. Leren is het vermogen om je gedrag te veranderen, dus de patronen (vooral je eigen patronen) te herkennen en te veranderen. Als je niet weet hoe het nu is, hoe kun je het dan verbeteren? Inzicht krijgen en ervaren dat je een keuze hebt, maakt dat je steviger staat en meer zichtbaar bent als leider.

Leiderschap; wat vraagt dat van mij?

Heeft u een andere vraag? Aarzel niet om contact op te nemen.

“We kunnen geen nieuwe oceanen ontdekken als we niet de moed hebben om het zicht op de kust te verliezen””