“Het gezin is de eerste organisatie waarin je leert”
Ontwikkel jezelf
“Je plek in een systeem zien en begrijpen geeft je de mogelijkheid om te leren en te veranderen”
Lees hoe systeemdenken inzichten geeft
“Doorbreek de patronen in het systeem, vind je plek en bepaal je eigen pad”
Stap uit de kudde
“Gedrag is relationeel en krijgt pas betekenis in zijn context”
Ontdek dat elk gedrag een functie heeft
Previous
Next

Welkom bij Limetree, voor begeleiding van
duurzame interventies bij familiebedrijven

Duurzaam

Werken met een gezamenlijk afgesproken stappenplan voor blijvende ontwikkeling in het familie- en het organisatiesysteem.

Interventies

Doelgericht en op menselijke wijze veranderingsprocessen in gang zetten. 

Familiebedrijven

Klein of groot, u bent van harte welkom.

Nederlandse dijk

Visie

Iedereen heeft vanuit je eigen rol of rollen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de systemen te ontwikkelen.

Het doel van mijn werk met bedrijfsfamilies en hun onderneming is

“Zien wat jouw rol is in een systeem, is de eerste stap in het oplossen van stagnatie en conflicten””

Methoden

Systeemdenken is een methode om zicht te krijgen op de complexiteit in sociale systemen. Sociale systemen bestaan voor het grootste deel uit vaste patronen, patronen waarvan we ons vaak niet bewust zijn. Systeemdenken gaat over het herkennen van patronen in ons dagelijks leven. Het is een bekende en goed onderzochte methode om complexiteit van systemen als familie en organisatie in kaart te brengen en steeds terugkerende problemen en patronen te achterhalen. Als we het patroon waarin we onszelf gevangen hebben, niet kennen, kunnen we er niet op een gestructureerde manier van loskomen. Leren is het vermogen om je gedrag te veranderen, dus de patronen (vooral je eigen patronen) te herkennen en te veranderen. Als je niet weet hoe het nu is, hoe kun je het dan verbeteren?

Systemisch kijken neemt de orde in sociale systemen als uitgangspunt. Gebruik makend van een aantal vaststaande ‘wetten’ ont-wikkelen we gezamenlijk de verwarringen in het systeem.

Triadeanalyse is een methodiek om relaties inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Een triade is een driehoekspatroon dat de betrekkingen tussen die personen in beeld brengt. Ook bij deze methodiek wordt volgens een aantal principes gewerkt.

Witte reiger zittend in het water

Ben je nieuwsgierig naar wat Limetree voor jou kan betekenen?

Neem contact op