“Het gezin is de eerste organisatie waarin je leert”
Ontwikkel jezelf
“Je plek in een systeem zien en begrijpen geeft je de mogelijkheid om te leren en te veranderen”
Lees hoe systeemdenken inzichten geeft
“Doorbreek de patronen in het systeem, vind je plek en bepaal je eigen pad”
Stap uit de kudde
“Gedrag is relationeel en krijgt pas betekenis in zijn context”
Ontdek dat elk gedrag een functie heeft
Previous
Next

“Gedrag is relationeel en krijgt
pas betekenis in zijn context”

Samenwerken in het bedrijf

Uit diverse onderzoeken blijkt dat een aantal belangrijke uitdagingen van familiebedrijven zijn:

Zeker in de huidige tijd is het nemen van gezamenlijke besluiten in de familie én in het bedrijf van groot belang zodat bovenstaande onderwerpen effectief kunnen bijdragen aan de groei van het bedrijf.

Betrokken partijen in een familiebedrijf
Een familie bijen die thuis komen

Een bedrijf is een taaksysteem. Een taaksysteem is gebaseerd op functionele rollen (wat anders is dan het familiesysteem, dat gebaseerd is op emoties). Mensen werken samen om in een bepaalde mate van collegialiteit de gezamenlijke doelen van de organisatie te realiseren. Dat doen ze in de Raad van Commissarissen of Raad van Advies, het management en in de andere onderdelen in het bedrijf.

Net als in de familie heeft het bedrijf uitgesproken en onuitgesproken regels. Die regels zorgen ervoor dat het in het organisatiesysteem rustig blijft, zodat de medewerkers samen toewerken naar de afgesproken doelen, zoals bijv. het behalen van targets of het vernieuwen van een productielijn. De uitgesproken regels zie je terug in het beleid, de afspraken, de kaders, de procedures, enz. De onuitgesproken regels worden zichtbaar in hoe werknemers zich gedragen. Al deze regels samen zorgen voor continuïteitstabiliteit en voorspelbaarheid in de organisatie.

De effectiviteit in een organisatie kan onder druk komen wanneer er iets verandert. Zoals bijv. bij opvolging door de volgende generatie, een strategiewijziging, de integratie van bedrijven of afdelingen, wijziging in het management, enz. Systemen willen nl. zo snel mogelijk terug naar de oude stabiele situatie. Dit niet willen aanpassen aan de nieuwe situatie uit zich bijv. in negatief gedrag zoals weerstand, roddelen, beschuldigen, machteloos voelen. Systeemdenken maakt de logica van gedrag van mensen in een organisatie duidelijk en verklaarbaar. Als gedrag bespreekbaar is draagt het bij aan de effectiviteit en ontwikkeling van de organisatie. En wie wil dat niet?

Ijsvogel die wegvliegt

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”

Vraagstukken waarvoor je mij kunt benaderen

Heb je een andere vraag? Aarzel niet om contact op te nemen.